เสื้อมอเตอร์ เครื่องเจียร์ JEPSON มีฟิลคอยด์อยู่ข้างในหนึ่งลูกครับ สายรัดซองถ่านกับซองถ่านเดิมๆ ไม่มีฝาปิดซองถ่านครับ ราคา 350 บาท

เข้าสู่กระดานประมูล อะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า คลื๊กที่รูปด้านล่าง

ท่านสามารถนำ เศษซากเครื่องมือไฟฟ้า

หรือ เครื่องมืออื่นๆที่ยังสามารถใช้งานได้ เข้าร่วมประมูลได้

โดยท่านสมัครสมาชิกที่ เว๊ป ANTIGPRA.COM

081-7075038   056-310760

สนับสนุนโดย ยานวดยอดธงไทย
EMAIL : ang7kong@gmail.com , ANTIGPRA@GMAIL.COM